EDENISME, de VLINDERBESCHAVING

Van primitieve Rups- naar Hogere Vlinderbeschaving

Edenisme want ons huis, de Aarde, is een wonderlijk paradijs. Zo moeten we haar ook willen bezien, beleven en koesteren. De op groei en consumptie gerichte Rupsmens en -maatschappij is daar in DNA niet toe in staat. In de huidige Rupsmensheid is en wacht een schitterende Edenistische Vlindermens(heid). Deze is het imago van de puberale Rupsmensheid. De Vlindermensheid en vlinderbeschaving kan zich alleen manifesteren in het geldledige.

De Rups, de Rupsmaatschappij en de daaruit voortkomende Rupsmens kan zich niet anders gedragen dan zij is.                                                                  Wij kunnen geen ander resultaat verwachten in de rupsfase dan de realiteit die wij zien in onze wereld. Zo is en functioneert het rupsstelsel nu eenmaal. Even zo vredig en blij makend is en functioneert de vlinder, de vlindermaatschappij en de vlindermens van nature.