EDENISME, de VLINDERBESCHAVING

Van primitieve Rups- naar Hogere Vlinderbeschaving

Edenisme want onze Aarde, is een paradijs. Zo moeten we haar ook willen bezien en koesteren. De op ongebreidelde geld, groei en consumptie gerichte geldrupsmens is hier van nature niet toe in staat. Het is de Vlindermens(heid) in ons die bedoeld is onze paradijselijke planeet te genieten en vermooien en zij doet dit van nature en met liefde. De Vlindermens kan alleen ontstaan en bestaan in het geldledige.

Universele Wet: Net zoals het universum alleen kon ontstaan en bestaan in het luchtledige kan een wereld van vrede, harmonie en geluk alleen ontstaan en bestaan in het geldledige.

Een vlinder die bladeren eet bestaat niet. Net zo kan een vlindermens die geld gebruikt niet bestaan.

Edenisme, de naam de Vlinderbeschaving, is afgeleid van het Bijbelse Hof van Eden: Het paradijs waar de eerste mensen Adam en Eva            mochten vertoeven. Edenisme beziet de gehele planeet als een paradijs. Ieder geboren op de planeet is een paradijs bewoner.

Een structurele en fundamentele verandering is noodzakelijk. De Rups vleugels opplakken zal ons niet helpen. Er is een magnifieke, wonderlijke, bewustzijnsverwisseling nodig om de rupsmensheid vleugels te doen ontwikkelen en op te stijgen naar hogere staat van bewustzijn. De (Rups)mensheid is mentaal en qua bewustzijn al duizenden jaren op het zelfde lagere niveau blijven staan.

Probleem is dat de huidige primitieve rupsmensheid denkt met haar rupsbeschaving reeds het hoogste te hebben bereikt maar zij is slechts half ontwikkeld. De hoger ontwikkelde vlindermensheid die in haar verborgen is moet zich nog doen manifesteren in het aardse paradijs. Het is nu tijd om de vlindermens in ons vrij te laten en te laten zijn. 

We kunnen in het vlinderstadium eindelijk de stap maken naar een hoger staat van bewustzijn en beleven en ervaren de hogere verlichte vlindermens in ons. De Rupsmens is de puberale, half ontwikkelde, staat van het wezen mens.

Evolutie van rupsmens naar vlindermens: De stap naar het vlinderstadium lijkt revolutionair maar is een                            noodzakelijke evolutionaire stap voor het voortbestaan van de soort.

Net zoals de puberale rups zich niet kan voortplanten, fysiek niet in staat is voor een toekomst zorg te dragen, kan de rupsmens niet voor een toekomst zorgen voor de mensheid. Ook kan zij de wereld niet beter of mooier maken dan het nu is. De Rupsbeschaving is al over haar hoogtepunt en houdbaarheidsdatum heen. Het is urgent en noodzakelijk dat wij de metamorfose in gaan naar het hogere, wijzere en schone.

Wij leven in een wonder van een wonder in een wonder. De geld geobsedeerde Rupsmens is niet in staat dit te zien en beseffen.                                   Zij denkt alles in geld en kijkt met dollar tekens in de ogen naar haar wondere wereld. Het grootste wonder, de mens, wordt zo                                vernietiger van de andere wonderen in het grote wonder waarin zij mag zijn.

UWW (universele wet en wetmatigheid). Waarheid, Wijsheid, Vrede en Geluk kunnen niet tegelijk bestaan en                                  niet tegelijk zijn met geld.

Net zo min als de vlinder de vijand is van de rups is Edenisme niet de vijand maar de toekomst van kapitalisme.                                                          Edenisme is niet tegen geld net zo min als de vlinder is tegen bladeren maar is wel voor de metamorfose naar het magische vlinderstadium.

Een Vlinderbeschaving gefundeerd op liefde, delen en vertrouwen is in het universum het hoogste, schoonste, meest wijze, meest vreedzame en harmonieuze stelsel die fysieke biologische wezens kunnen creëren en beleven.

Lijkt de rups op de vlinder? Toch is het een en dezelfde wezen. De bewustzijnsverwisseling van rupsmensheid naar vlindermensheid is net onvoorstelbaar groot en toch gebeurt het in één en dezelfde menswezen.

De vlindermens wil niet zichzelf maar bovenal en eerst haar wereld verrijken om zo dan te komen leven in een rijke en harmonieuze wereld. De Rupsmens wil vooral eerst zichzelf verrijken om zo dan materieel rijk maar geestelijk armoedig te leven in een arme, ongelukkige en dis harmonieuze wereld.

De Rups, de Rupsmaatschappij en de daaruit voortkomende Rupsmens kan zich niet anders gedragen dan zij is.                                                                  Wij kunnen geen ander resultaat verwachten in de rupsfase dan de dis harmonieuze realiteit die wij zien in onze wereld. Zo is en functioneert het rupsstelsel nu eenmaal. Even zo vredig en blij makend is en functioneert de vlinder, de vlindermaatschappij en de vlindermens van nature. 

Net zoals een rups een tuin niet mooier kan maken zo kan de huidige rupsmens haar wereld niet mooier maken.                                                                  Het is de volwassen rups(mens), de vlinder(mens), die dit kan en zal doen.                                                                                         

Net zoals de rupsmens nu een plaag is zo zal de vlindermens een aanwinst, een verrijking, zijn in ons wereldwijde paradijs!

“Het is net zo onmogelijk voor kapitalisme om te transformeren tot edenisme als het onmogelijk is voor een rups om te transformeren tot vlinder.” Het is een wonderlijke en onvermijdelijke weg naar de toekomst van de soort.

Een wereld, een leven, zonder geld is net zo ondenkbaar als een leven zonder bladeren is voor de rups. En toch zal de rups(mens )wanneer zij heeft geproefd van het zoete geldledige edenisme niet kunnen geloven ooit geld of bladeren genuttigd te hebben

Geld is onkruid. Liefde is de bloem. De primitieve geldrupsmens geeft meer liefde, zorg en aandacht aan het onkruid en vraagt zich af waarom er zo weinig bloemen, waarom er zo weinig liefde is in haar wereld.

De Vlindermens denkt niet in winst maar is en wil zelf een aanwinst zijn voor haar wereld.

Edenisme is een gratis, om niet, maatschappij maar men moet er wel wat voor willen doen om het gratis leven mogelijk te maken en in stand te houden. DTT: Delen van Tijd en Talent.

Gratis door DTT. Twee dagen per week werken, 5 dagen per week genieten, creëren, spelen, sporten, acteren, mediteren recreëren en meer. Amusementsindustrie zal de grootste zijn. We worden niet armer maar rijker zonder geld! Op elk gebied, kunst, sport, gezondheid, voeding etc. door twee dagen te delen.

Edenisme is een AIG (Alles is Gratis) maatschappij. Ondenkbaar voor de Rupsmens net zoals een geld wereld ondenkbaar is voor de Vlindermens. Vlinderbeschaving is gratuite maar men moet er wel iets voor doen: DTT, Delen van Tijd en Talent. 2/3 dagen per week. Gratis samenleving is mogelijk gemaakt door mens en natuur. Niet door geld, bedrijven of banken maar door de mens in harmonie met en naar draagkracht van natuur

Delen en Nemen. Werken is deelnemen aan het in stand houden van de paradijs samenleving. Delen van jezelf om te mogen nemen wat de maatschappij te bieden heeft. DTT Delen van tijd en talent is een virtuele maar reële valuta. De Vlinderbeschaving heeft geen betaalsysteem nodig maar slechts een logistiek-, administratie- en voorraadbeheerssysteem nodig.

Edenisme lijkt revolutionair, extreem, fundamenteel anders en tomeloos onbegrijpelijk maar dat is precies wat wij nodig hebben om de fase van ellende, strijd, polarisatie, verwarring en zelfdestructiviteit te verlaten om te komen in het stadium van harmonie en constructiviteit.

Een schitterend en wonderlijk paradijs als ons huis is bedoeld om in verwondering en bewondering te genieten, is niet bedoeld om alles in geld, groei en winst te denken en te zien en hiervoor te willen vernietigen. De aarde is van en voor de mens. Waarom zouden wij haar en onszelf moeten vernietigen om te krijgen wat ons is geschonken? Wat van ons is?

Het puberale, half ontwikkelde, rupssysteem kan ons niet anders brengen dan oorlogen, strijd, ongelijkheid, (zelf)destructief en egocentrisch zijn en onoplosbare problemen creëren. Een rups(systeem) kan niet anders zijn en gedragen dan zij is.

Het volwassen vlinderstelsel kan niet anders dan vrede creëren, samenwerken, constructief zijn en oplossingen bedenken. Zo is en                functioneert het vlinderstelsel nu eenmaal.

Rupsen en rupsmensen zullen nooit kunnen weten en beleven wat het is om vlinder of vlindermens te zijn zolang zij niet metamorfoseren.

Mislukt als Rupsmens of geslaagd als Vlindermens.

Als de mens een zelf(destructieve) Rupsmens blijft en zichzelf als natuurlijk biologische mens of in het geheel doet verdwijnen dan kan men stellen dat de mens als soort mislukt is. De mens is geslaagd als wezen en creatie als zij zich ontwikkelt, metamorfoseert, tot hogere vlindermens(heid).

Van Rups- naar Vlindermensheid metamorfoseren is net zo absurd, onmogelijk, vreemd, onbegrijpelijk, onwerkelijk en onrealistisch als het absurd, onmogelijk en onbegrijpelijk is voor een kruipende rups om een vliegende vlinder te worden. En toch gebeurt dit wonder elke dag weer voor onze ogen. Ook in de Rupsmens(heid) zit een schitterende vlindermens(heid) te wachten. Het is aan ons, de  Rupsmensheid, dit wonder te doen gebeuren en vlindermensheid te worden of niet.