Het paradijs wacht ons aan de overzijde. Hemel op aarde is niet een plek die wij moeten vinden maar een keuze die wij moeten maken.

Om daar te komen zullen wij vleugels nodig hebben, deze vleugels (in ons bewustzijn) kunnen zich alleen ontwikkelen in het geldledige. Om vleugels te krijgen zullen wij geld los en achter ons moeten willen laten. Een andere weg of manier is er niet. Dat is de keuze die wij moeten maken.

Hoe ver/dichtbij moeten wij van de rand zijn voor wij beseffen dat wij richting een ravijn bewegen?                                                 Hoe aangenaam en fijn het bewegen ook voelt en lijkt, het is bewegen richting een diepe afgrond.

De Puberale Rups(mensheid) is en zal nooit in staat zijn de overzijde te bereiken.

Geld is de ballast die ons ervan weerhoud op te stijgen naar een staat van hoger bewustzijn van het zijn.

Wij de mensheid worden niet armer maar rijker zonder geld! Op elk gebied rijker, gelukkiger, wijzer, vrediger                                    en gezonder. Kan de rupsmens zich dit zorgeloze, rijke, vlindermensen bestaan voorstellen? Imagine.

Overgaan naar Edenisme is u en onze toekomst veilig stellen en een mooie, schone en gelukkige wereld bereiden voor onze kinderen.

De puberale Rups(mensheid) is niet in staat zich voort te planten, dus voor een toekomst te zorgen, het is de vlinder(mensheid) die in staat is en moet zorgdragen voor de toekomst van de soort.

Te lang doorgaan in de geldrupsfase zal leiden tot degeneratie van de mens en menselijke          geest ethiek en moraal.

Wij zijn al te lang in en nu in de bedorven en verdorven fase van het rupssysteem en zullen ook steeds meer verdorven en bedorven                      dingen zien gebeuren.

Als wij niet snel metamorfoseren naar hoger zijn er drie mogelijkheden: wij zullen onszelf verdelgen, er zullen verdelgende                                    maatregelen tegen de rupsmens optreden,  het zal het einde van de natuurlijk, biologische, mens zijn.

Edenisme, de Vlinderbeschaving: In het ergste geval wordt het allemaal beter, mooier, vrediger, eerlijker en schoner.

Levensduur. Vlinders leven 3 weken tot een jaar. De Vlindermens(heid) blijft permanent Vlindermens. De stap omhoog naar het vlinderstadium is een permanente, een trapsgewijs evolutionaire en geen circulair voortplanting mechanisme. Dus niet zoals bij de vlinder die steeds weer begint als rups.

De Vlindermens is de hogere zelf in ons, in de rupsmens. Deze mens kan zich alleen  manifesteren en ontplooien in het geldledige.

De Rupsmensheid is de zelfzuchtige, hebzuchtige, ontevreden, onverzadigbare en lager ontwikkelde versie van de mens.

De Vlindermensheid is de altruïstische, tevreden, wijze, verzadigde en hoger ontwikkelde versie van de mens.

Eindtijd. Is het vreemd dat er steeds meer en van steeds meer onverwachte zijden wordt geroepen dat wij in de Eindtijd zitten?

Voor mij is het geen verrassing. Ik zag en voelde het al jaren geleden aankomen en dit bracht mij tot nadenken en schrijven van dit boek over de vlinderbeschaving. De chaos, verwarring, polarisatie, onvrede en onzekerheid is een logisch gevolg en te verwachten resultaat van het geldrupsstelsel gebaseerd op Hebzucht, haat en bedrog.

Om een dystopische eindtijd te voorkomen en om te zetten in een realiseerbare utopische nieuwe tijdperk zullen wij moeten willen metamorfoseren. Een andere optie is er niet.

Om het nieuwe te winnen zullen we het oude moeten verliezen.

Het vlinderstadium zal een steeds beter wordende gouden tijdperk van de mensheid worden en zijn.

Edenisme is Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Liefde, Delen, Vertrouwen, Geluk, Discipline, Overvloed, Vrede.

van Tijdelijke Rupsfase naar permanente vlinderstadium.

Stel je hebt met veel tijd en liefde een prachtige bloemen- en planten tuin geschapen.

Zou jij dan Rupsen in je tuin loslaten of vlinders?

Wel rupsen misschien maar alleen als je er vanuit kan gaan dat ze eens vlinder zullen worden. Als je weet                                        dat ze altijd rups zullen willen blijven zal je ze waarschijnlijk nooit in je tuin toelaten. Het universum en de natuur,                      de toekomstige generaties rekenen erop dat wij de bewustzijnsverwisseling ingaan naar het vlinderstadium.

De rupsmens is een plaag in de Tuin van Eden. De Vlindermens zal een verrijking zijn.

Evolutie geen revolutie!             

Evolutie naar hogere geestesvermogens van de (vlinder)mens. Van Rupsmensheid naar Vlindermensheid is geen                revolutie maar de noodzakelijke en natuurlijke geestelijke en mentale evolutie van de mens.

Een schitterend en wonderlijk paradijs als de aarde is bedoeld om in verwondering en bewondering te genieten, is niet bedoeld om alles in                geld, groei en winst te denken en te zien en daardoor gedreven te vernietigen.

Geld is onkruid. Liefde is de bloem. De primitieve geldrupsmens geeft meer liefde, zorg en aandacht aan het onkruid en vraagt zich af waarom er zo weinig bloemen, waarom er zo weinig liefde in haar wereld is.

Foute, kromme, verkeerde, scheve wereld. Alle stijgende huizenprijzen, alle winsten van mensen en bedrijven, successen                                                    en plezier die wij maken vinden plaats in een ziek, bedorven en zelfdestructief systeem waar onze wereld op en in functioneert.                                Hoe aangenaam en rijk het ook voelt.

De Vlindermens denkt niet in winst maar is zelf een aanwinst voor haar wereld. Haar winst is leven in                                                  een rijke wereld van voldoende en van vrede en harmonie.

Edenisme realiseren is eindelijk leven en ervaren de eeuwenoude droom van de mensheid.

Alles wat nodig is, kennis, middelen, talenten en technologie, echt alles is anno 2025 aanwezig om de droom te realiseren. Als we het maar willen. Paradijs op aarde is geen plek die wij moeten vinden maar een keuze die wij nu moeten maken. Het Universum, de Schepper, de schepping en de toekomstige mens rekenen op ons.

Yin Yang  

Yin Yang is overal en altijd. Ieder zal in het leven Yin Yang meemaken. Maar Waar wil jij Yin Yang ervaren? In de vredelievende harmonieuze                   Gratuite Vlinderbeschaving of de dis harmonieuze zelfdestructieve Geld Rupsbeschaving? Midden in een woestijn of in een prachtige oase?                  In een toestand van oorlog of een van vrede?  Op de vlucht met gezin op een bootje of veilig in een villa?                                                                              In kapitalisme of Edenisme? Overal en altijd is Yin Yang maar de plek, toestand en omstandigheden verharden of verzachten de yin yang ervaring.

Wanneer men aan Yin Yang denkt vergeet men de zelf creërende en zelf veroorzakende kracht en invloed van de mens          op het leven.

8 miljard geldrupsmensen of 8 miljard gratuite vlindermensen is het allesbepalende verschil in de Tuin van Eden.