Over het Edenisme

Edenisme oftewel de Alles is Gratis maatschappij.

Net zomin als de mensheid zich lange tijd kon voorstellen dat de Aarde rond was, net zomin kan vooral de huidige democratisch kapitalistische mens (de DK-mens) zich voorstellen dat er een wereld mogelijk is, een samenleving waarin alles gratis is. Maar toch is ook dit een universele waarheid.

Hopelijk is het kapitalisme de laatste trede op de ladder naar het Edenisme. De uiteindelijke bestemming van de mensheid. De zin van ons bestaan. Leven voor en door elkaar. En wij zullen niet van de Aarde vallen!

Nooit meer oorlog, corruptie, criminaliteit, kindsoldaten of kinderarbeid, honger of dorst. Een schoon milieu. Nooit meer vervuiling, vergiftiging en vernietiging van de natuur. Deze toestand is onmogelijk te bereiken in het huidige DKisme. In de Alles is Gratis (AiG) maatschappij is een wereld van vrede een logisch resultaat van een wereld waarin alles voor iedereen gratis is.

Edenisme of AiG maatschappij gaat ervan uit dat alles op de wereld van iedereen is en van niemand. Wij zijn beheerders namens onze kinderen. De Aarde is ons aller huis. Niemand bepaald waar hij/zij geboren wordt. Afrika, Europa, AziĆ« … onbelangrijk. Alle rijkdom, talent en bodemschatten zijn van ieder mens. Olie in Nigeria is niet van de Nigerianen maar van ieder geboren op de planeet. Kennis van Europa is ook van het meisje geboren in Cambodja. Delen, leren delen is de universele les, delen van alles wat er is. Delen en zie het paradijs.

Het Edenisme of de AiG maatschappij is het vervangen van de gloeiende plaat van het kapitalisme door een beker (Edenisme) waarin de druppels niet verdampen maar worden een onuitputtelijke bron waar een ieder uit kan drinken. Het vervan- gen van de gloeiende plaat door een beker zal op elk gebied, medisch, technolo- gisch, natuur en sociaal-maatschappelijk een verbetering van 70% brengen.

Alles is er voor een paradijselijk leven. Olie, aardgas, goud, intelligentie, gezond- heid, kracht, lucht, water, voedsel en verstand. Het enige wat de mensheid zelf moet zoeken is wijsheid. Helaas is wijsheid niet te vinden in een systeem van geld en hebzucht. Onmogelijk. Democratisch Kapitalisme is een systeem van proble- men. Edenisme van oplossingen.

De tijd dringt, de huidige maatschappij dreigt een onontwarbare kluwen van pro- blemen te worden met alle gevolgen voor mens, natuur en maatschappij. De AiG maatschappij is de enige samenleving die deze kluwen zal weten te ontwaren en de mens en de natuur zal weten te redden van een zekere catastrofe. Edenisme de toekomst van de mens de laatste stap in evolutionaire ontwikkeling van de mens- heid. Edenisme, AiG: het eindexamen van de mens op de planeet Aarde.